Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/m/i/u3766/public_html/_sub/zverejnovanie/inc/config.php on line 2
Typ
Názov dokumentuPridané dňa
pdf
Technické služby13-09-2011 | 09:32:23
pdf
VUB Banka13-09-2011 | 09:34:31
pdf
Požiarná ochrana 201117-04-2012 | 14:43:28
pdf
Služby 1-201117-04-2012 | 14:43:50
pdf
Služby 1-201217-04-2012 | 14:35:07
pdf
Požiarná ochrana 201217-04-2012 | 14:36:57
pdf
Soľanka-Harmonika22-06-2012 | 09:57:49
pdf
Sužby 201222-06-2012 | 09:58:49
pdf
Dodatok CO22-06-2012 | 10:00:49
pdf
Rekonštrukcia Starej školy22-06-2012 | 10:03:06
pdf
Ročna uzavierka 201022-06-2012 | 10:04:21
pdf
SPP-ochrana potrubia14-11-2012 | 12:11:21
pdf
VUB-nový účet pre VO21-12-2012 | 13:23:11
pdf
Spoločný stavebný úrad07-01-2013 | 08:12:33
pdf
Služby 1-201320-02-2013 | 07:47:57
pdf
Zmluva o poskytnutí nenavratného finačného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR27-02-2013 | 13:42:46
pdf
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na zaujmové vzdelávanie Michalovce16-04-2013 | 09:25:59
pdf
Zmluva o vykonaní auditu 11-06-2013 | 14:03:51
pdf
Zber a spracovanie elektroodpadu12-09-2013 | 11:30:58
pdf
Zmluva o vykonaní auditu za rok 201211-12-2013 | 11:28:46
pdf
Dodatok č.1 k zmluve o prenajme nebytových priestorov19-12-2013 | 08:27:01
pdf
SPP-dodatok č.120-12-2013 | 07:53:23
pdf
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na zaujmové vzdelávanie Michalovce na rok 2013/201406-02-2014 | 13:17:43
pdf
Siea dodatok č.103-03-2014 | 14:46:19
pdf
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na zaujmové vzdelávanie Strážske na rok 2013/201403-03-2014 | 14:51:24
pdf
Zmluva kataster 201414-03-2014 | 11:35:12
pdf
Licenčná zmluva kataster21-03-2014 | 14:54:10
pdf
Zmluva o predaji pozemku22-04-2014 | 13:32:24
pdf
Siea dodatok č.230-06-2014 | 11:13:08
pdf
Dodatok č.1 Bednárová14-08-2014 | 09:17:39
pdf
Kúpna zmluva pozemok cintorín09-03-2016 | 10:35:30
pdf
Dodatok č.2 Bednárová12-11-2014 | 13:36:35
pdf
Zmluva o vykonaní auditu za rok 201311-12-2014 | 14:13:51
pdf
SIEA dodatok č.309-01-2015 | 09:39:46
pdf
Zdravotný dohľad10-02-2015 | 14:43:27
pdf
Zmluva VSE27-02-2015 | 14:44:03
pdf
VSE dodatok27-02-2015 | 14:44:39
pdf
SPP zmluva MŠ27-02-2015 | 14:45:22
pdf
SPP zmluva OcU27-02-2015 | 14:45:49
pdf
SPP dodatok č.127-02-2015 | 14:48:16
pdf
SPP dodatok č.227-02-2015 | 14:49:06
pdf
Tomlux-zmluva o dielo 1/201530-04-2015 | 06:16:57
pdf
Tomlux-dodatok č.1 k ZoD 1/201525-03-2015 | 08:26:04
pdf
SIEA dodatok č.420-04-2015 | 12:06:25
pdf
Stavebný dozor VO23-04-2015 | 13:31:56
pdf
Zmluva o zneškodnení odpadov05-06-2015 | 12:20:36
pdf
Zmluva dotácia KSK15-07-2015 | 07:42:38
pdf
Zmluva o poskytnutí finančných prost.na zaujmové vzdelavanie pre rok 2015/201613-10-2015 | 08:46:59
pdf
Zmluva projektant komunikacie09-02-2016 | 10:23:21
pdf
Zmluva EM komunikacie09-02-2016 | 10:25:16
pdf
Zmluva VO09-03-2016 | 10:36:12
pdf
Zmluva projektant Dom smútku26-02-2016 | 14:05:36
pdf
Zmluva VO04-03-2016 | 11:55:01
pdf
Kúpna zmluva cesta 126-01-2017 | 14:42:33
pdf
Nájomná zmluva-Cintorín22-03-2016 | 07:46:16
pdf
Zmluva o dielo Eurovia26-04-2016 | 08:30:28
pdf
Zmluva o dielo HSV27-04-2016 | 08:50:54
pdf
Kúpna zmluva pozemok cesta 226-01-2017 | 14:42:10
pdf
Zmluva EM-DS20-05-2016 | 07:47:25
pdf
Zmluva envirofond-Kanalizácia27-06-2016 | 13:06:54
pdf
Zmluva o dielo sanácia miest15-11-2016 | 08:27:12
pdf
Zmluva envirofond-Sanácia miest15-11-2016 | 08:23:02
pdf
Zmluva žiadosť o nanávratný finančný príspevok19-12-2016 | 15:00:42
pdf
Kúpna zmluva cesta326-01-2017 | 14:41:00
pdf
Kúpna zmluva pozemok cesta 328-03-2017 | 14:00:40
pdf
Zmluva o dielo-cintorín-chodnik19-05-2017 | 15:44:15
pdf
Zmluva poistenie obce VO13-06-2017 | 08:10:09
pdf
Zmluva poistenie majetok obce13-06-2017 | 08:11:05
pdf
Kúpna zmluva Kločanková03-07-2017 | 11:06:01
pdf
Dodatok č.1 Kločanková07-11-2017 | 10:01:11
pdf
Kúpna zmluva Mihoč09-11-2017 | 08:19:17
pdf
Zmluva o dielo DS22-11-2017 | 10:35:38
pdf
Zmluva eletrina10-04-2018 | 11:44:41
pdf
Zmluva PPA - Cesta01-06-2018 | 11:23:12
pdf
Zmluva o terminovanom úvere č. 608/2018/UZ28-06-2018 | 07:25:18
pdf
Dohoda o vyplńovacom právek bankozmenke č. 977/2018/D28-06-2018 | 07:26:33
pdf
Zmluvá o výpožičke podperných bodov25-07-2018 | 07:57:58
pdf
Zmluva o dielo rekonštrukcia obecného rozhlasu14-09-2018 | 11:57:35